Chiếu phim màn ảnh rộng tại Tiên Tân.

Bộ phim “Hồ Chí Minh – Nhìn từ thế kỷ 21” cho ta thấy tư tưởng đi trước thời đại của Bác, một thời đại hợp tác và phát triển. Với bộ phim “Ngày trở về” đề cập đề tài chiến tranh, sự khốc liệt của cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Qua hai bộ phim phần nào giúp nhân dân hiểu toàn diện, sâu sắc hơn về Bác Hồ kính yêu- Anh hùng giải phóng  dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tiên tri lỗi lạc. Đồng thời có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc.

Việc chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, nhân dân các đại bàn cơ sở của cơ quan quân đội địa phương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đông đảo cán bộ và nhân dân xã Tiên Tân đón xem phim màn ảnh rộng do Bộ CHQS tỉnh cùng Ban CHQS thành phố công chiếu.

Qua đó, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, nhất là thế hệ trẻ đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung