Nguyên tắc sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Trong đó, đề xuất nguyên tắc sử dụng các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Nguyên tắc sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư

Cụ thể, cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư có trách nhiệm cung cấp và xác nhận dịch vụ đã cung cấp đúng mục đích sử dụng.

Việc cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư được quyền từ chối yêu cầu về cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư nếu không thực hiện đúng quy định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư không được sao chép, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho mình được khai thác, sử dụng, trừ trường hợp được cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư có thẩm quyền cho phép.

Hình thức khai thác, sử dụng thông tin

Dự thảo nêu rõ cơ quan quản lý CSDL chuyên ngành, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao được khai thác qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Công Dịch vụ công Bộ Công an, bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.

Công dân được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư để khai thác thông tin của mình bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định trên được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp dịch vụ.

VGP News

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.