Để có những tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
07:14 28/11/2019
Không kể đến những hoạt động VHNT được tổ chức thường niên, trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Hội VHNT Hà Nam đã xuất bản hàng trăm tác phẩm. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm nhiều, nhưng...
  • Tin đọc nhiều