Kim Bảng chủ động nguồn quy hoạch nhân sự cấp ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025
06:58 01/12/2019
Theo đó, tổng số cán bộ quy hoạch nguồn tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn toàn huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025 là 427 đồng chí trên tổng số 270 đồng chí đương nhiệm...
  • Tin đọc nhiều