Hoạt động nghiên cứu sưu tầm ở Hà Nam - Nhiều cái khó
06:21 31/12/2019
Hơn 20 năm tái lập tỉnh, đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian Hà Nam đã đóng góp tích cực vào việc làm nổi bật, gìn giữ và phát huy giá trị văn...
Để có những tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
07:14 28/11/2019
Không kể đến những hoạt động VHNT được tổ chức thường niên, trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Hội VHNT Hà Nam đã xuất bản hàng trăm tác phẩm. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm nhiều, nhưng...
Đại hội Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Hà Nam lần thứ IX
16:09 30/09/2019
Sáng 30/9, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu (NSSK) Việt Nam tại Hà Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  • Tin đọc nhiều