Triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021.

Triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN
Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh) triển khai kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021.

Theo đó, quân số dự kiến bồi dưỡng 2 khóa (khóa 47 và 48) là 250 đồng chí cán bộ đối tượng 3 thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tổ chức mỗi lớp là 12 ngày trong thời điểm phù hợp từ nay đến hết năm 2021.

Tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN, các cán bộ thuộc đối tượng 3 sẽ được quán triệt, phổ biến những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối QP, AN, kinh tế đối ngoại; Công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ QP, AN trong điều kiện hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, làm cơ sở giúp người học nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để công tác giáo dục QP&AN đạt hiệu quả thiết thực, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng, đủ thời gian, nội dung theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong học tập, huấn luyện, luyện tập cũng như trong phòng chống dịch Covid-19.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.