Đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định chứng nhận thương binh cho các đối tượng.

Cùng với được hưởng chế độ hằng tháng theo quy định (từ tháng 1/2019 trở đi), các thương binh còn được truy lĩnh chế độ (từ tháng 1/2013 đến hết tháng 12/2018). Việc giải quyết chế độ chính sách cho thương binh góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, qua đó tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách, người có công.

Được biết thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ báo cáo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đối với 197 trường hợp đề nghị giám định thương tật, trong đó 81 trường hợp đủ điều kiện xếp hạng được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng.

Ông Trương Minh Tiến, xã Xuân Khê, Lý Nhân đại diện các thương binh được trao giấy chứng nhận thương binh đợt này cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với các thương binh từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Cùng đó, bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", "thương binh tàn nhưng không phế", gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, vận động gia đình, nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực góp phần xây dựng quê hương đổi mới, giữ vững quốc phòng- an ninh ngay từ cơ sở.

Phương Dung