Người dân xã Thanh Lưu (Thanh Liêm) gặt lúa bị ngập úng

Trong đó, huyện Bình Lục 3.687 ha, Thanh Liêm hơn 3.560 ha, Lý Nhân 620 ha, Duy Tiên 20 ha. Với vụ đông, 8.212 ha cây đã trồng bị úng, đổ và dập nát, ảnh hưởng từ 70% số cây trở lên. Cụ thể, ngô 2.946 ha, đậu tương 1084 ha, dưa chuột 546 ha,  bí xanh và bí đỏ 1.796 ha,  khoai lang 226 ha, lạc 83 ha, rau các loại 1.530 ha.

Các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) thiệt hại toàn bộ rau và dưa trồng ngoài trời cũng như trong nhà lưới đơn giản. Tổng thiệt hại về trồng trọt ước 277 tỷ đồng, gồm: Lúa thiệt hại 118,5 tỷ đồng, cây vụ đông 138 tỷ đồng, trong các Khu NNUDCNC 20,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung tối đa phương tiện, nhân lực tiêu rút nước. Về phía các đơn vị chuyên môn của ngành bám sát tình hình thời tiết và khả năng rút nước để kịp thời triển khai những biện pháp khắc phục hậu quả.

Mạnh Hùng