• Địa chí Hà Nam

Phần I: Địa lý (Chương XXII)
16/10/2019
Văn hóa Hà Nam nằm trong cơ cấu chung của văn hóa Việt Nam. Văn hóa là di tích đình, đền, chùa; văn hóa là văn học dân gian, là văn học viết, là giáo dục; rồi lễ hội, âm nhạc, báo chí, phát thanh truyền hình; rồi phong tục, lệ tục, tôn giáo tín ngưỡng, trò chơi, điêu khắc, ăn ở mặc...
Chương XVI NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI
06:10 28/08/2019
Hà Nam cũng như các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng là nơi các hoạt động nông nghiệp xuất hiện và phát triển lừ rất sớm. Hơn 90% dân số và hộ gia đình ở Hà Nam sinh sống ở nông thôn, trong đó 81,62% số hộ là hộ nông nghiệp; 74,9% số hộ có nguồn thu nhập chính từ các nghề nông - lâm nghiệp và thuỷ sản(2).
Phần I: Địa lý (Chương XV - P1)
06:12 14/08/2019
Tổng quan về phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ lịch sử
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều