Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp, nhất là NQ các Hội nghị Trung ương (khóa XII) gắn với đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chất lượng.

Cùng với tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, đất nước, các phong trào thi đua…hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là những mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân.

Cùng với chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cơ quan tuyên giáo các cấp cũng kịp thời nắm bắt dư luận, những vấn đề phát sinh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử địa phương… được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh mở 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 3.286 học viên.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm được xác định: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy về quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh; tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại năm 2019; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm Dân vận (15/10/1949-15/10/2019), biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác.

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, một số chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai…

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Hệ thống tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã đề ra; tham mưu, thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tế, nhất là việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường tham gia hội thi báo cáo viên các cấp; rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; làm tốt công tác biên soạn lịch sử đảng và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.

Nguyễn Hằng