Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác tuyên giáo ở Kim Bảng

Nhiều năm qua, Kim Bảng luôn là một trong những địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nền nếp, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Cán bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM)... Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng, cấp ủy các cấp trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác tuyên giáo (CTTG), nhất là CTTG ở đảng bộ các xã, thị trấn. 

Hằng năm, Huyện ủy Kim Bảng đều tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Ở nhiều hội nghị, ngoài thành phần là cán bộ cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên các cấp, các đồng chí là bí thư chi bộ, cán bộ các hội, đoàn thể ở thôn xóm cũng được triệu tập.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy trực tiếp quán triệt, triển khai và liên hệ với các nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, gợi mở, đề nghị cán bộ cấp ủy các cấp đề xuất, trao đổi ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương.

Không những vậy, ở hầu hết các cuộc thi, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên (CBĐV) ở các đơn vị, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo (BTG) Huyện ủy đều dự, phát biểu ý kiến, giao nhiệm vụ cụ thể... Đây chính là những việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện sự coi trọng CTTG của Huyện ủy Kim Bảng. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác tuyên giáo ở Kim Bảng
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cơ sở năm 2020.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy Kim Bảng luôn quan tâm chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động CTTG. Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy chỉ đạo BTG Huyện ủy căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tham mưu với BTV Huyện ủy ban hành hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của BTG đảng ủy các xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức bộ máy BTG đảng ủy xã, thị trấn với số lượng từ 5 đến 9 đồng chí và thường xuyên củng cố, kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự cán bộ cơ sở; chỉ đạo cấp ủy cơ sở phân công đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, đồng chí phó trưởng ban và các thành viên khác là các đồng chí phó chủ tịch UBND hoặc lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn, bí thư cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy. Chỉ đạo BTG Huyện ủy phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn BTG đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể từng quý và hằng năm để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo BTG Huyện ủy phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ BTG đảng ủy cơ sở để bồi dưỡng lý luận chính trị và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ CTTG, giúp BTG đảng ủy xã, thị trấn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BTG Huyện ủy Kim Bảng cũng thực hiện tốt chế độ giao ban và tổ chức hội nghị báo cáo viên, phản ánh dư luận xã hội theo định kỳ hằng tháng. Song song với đó, thường xuyên tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của BTG các xã, thị trấn.

Từ sự chỉ đạo sát sao của BTV, hằng năm BTG Huyện ủy Kim Bảng thường xuyên tổ chức kiểm tra từ 1 đến 3 đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của các BTG xã, thị trấn. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời định hướng, giúp đỡ BTG cơ sở khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả công tác tuyên giáo gắn với đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BTG Đảng ủy xã Đồng Hóa, với mỗi nhiệm vụ cụ thể, đều được BTV, BTG Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn kèm theo đề cương tuyên truyền cụ thể để cấp ủy, BTG đảng ủy cơ sở thực hiện. Khi cần thiết, BTV Huyện ủy chỉ đạo BTG Huyện ủy cử cán bộ trực tiếp xuống xã, thị trấn để phối hợp, hỗ trợ cấp ủy cơ sở và BTG đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện (đặc biệt là trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị). Để nâng cao hiệu quả  CTTG, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, kịp thời trả lời những đề xuất, ý kiến của nhân dân. 

Từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với CTTG nên những năm qua, CTTG của huyện nói chung, đặc biệt là công tác tuyên giáo xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng nói riêng đã đi vào nền nếp và từng bước hoạt động có hiệu quả. Phần lớn đội ngũ cán bộ BTG đảng ủy cơ sở phát huy được vai trò trong CTTG tại địa phương. BTG đảng ủy các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBĐV; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

BTG đảng ủy các xã, thị trấn tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động sát với thực tế cơ sở, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, đất nước; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM, hướng tới NTM kiểu mẫu.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.