Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19

Bài 3: Cần có giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

>>> Bài 1: Đổi mới, linh hoạt để bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ

>>> Bài 2: Nảy sinh nhiều khó khăn, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ

Bài 3: Cần có giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Duy trì sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo Điều lệ Đảng là nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu phải thích nghi để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đặt ra rất gay gắt, đòi hỏi vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng cần được thể hiện rõ hơn nữa. Do đó, phải thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chính vì vậy, ở bất kỳ thời điểm nào, khi chưa có dịch, đến khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, đây luôn là mối quan tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng từ    tỉnh đến cơ sở. Đã có nhiều giải pháp được các cấp ủy đảng chủ động, tích cực triển khai với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid19
Đồng chí  Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV  Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.
Ảnh: Nguyễn Hằng

Thực tế, cùng với việc bảo đảm thực hiện sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của BTV Tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp ở các địa phương trong tỉnh. Thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng và quy định phòng chống dịch bệnh như: tăng cường công tác quản lý đảng viên, linh hoạt điều chỉnh lịch sinh hoạt để tạo điều kiện cho đảng viên đi làm trong các KCN có thể tham gia sinh hoạt; chú trọng kiểm tra, giám sát và phân công cấp ủy, bí thư chi bộ dự, hướng dẫn sinh hoạt với chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về tham gia sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch…

Đồng chí Trần Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Hiện vẫn chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể nào từ Trung ương về các hình thức sinh hoạt chi bộ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nguyên tắc, Điều lệ Đảng, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị ở từng giai đoạn cụ thể. Song, dù thực hiện sinh hoạt chi bộ bằng hình thức nào, các nguyên tắc của Đảng phải được bảo đảm; quá trình sinh hoạt phải nghiêm túc, chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Tuy nhiên, cùng với những giải pháp nêu trên, việc nắm bắt và có những đề xuất cũng như có giải pháp, định hướng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tế sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Qua nắm bắt thực tế từ cơ sở, hiện có rất nhiều ý kiến cũng như đề xuất các giải pháp liên quan đến bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp và xu thế phải thích ứng an toàn với dịch trong thời gian tới. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải có quy định cụ thể, thống nhất về sinh hoạt chi bộ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 để tạo thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng trong việc tổ chức thực hiện cũng như bảo đảm đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng.  Về việc có nên thực hiện sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực tuyến trong điều kiện phải bảo đảm nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch như hiện nay, đồng chí Trần Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bối Cầu (Bình Lục) bày tỏ quan điểm: Để bảo đảm công tác phòng chống dịch cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay thì sinh hoạt theo hình thức trực tuyến cũng là một giải pháp. Song, việc triển khai thực hiện không phải chi bộ cơ quan, đơn vị nào cũng có thể thực hiện được bởi nó liên quan đến cơ sở vật chất và kiến thức nhất định về sử dụng công nghệ thông tin. Với các chi bộ ở khu vực nông thôn, không có sở vật chất cũng như hầu hết có đông đảng viên cao tuổi, phân tán thì hình thức này là rất khó có thể thực hiện được.

Đồng chí Phạm Chí Thống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phủ Lý: Các chi, đảng bộ cơ sở phải tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19 bảo đảm hiệu quả, thực hiện tốt “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, các chi ủy, đứng đầu là bí thư chi bộ vừa phải nắm vững nguyên tắc vừa phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt; mỗi đảng viên cần thể hiện tính chủ động, tích cực và trách nhiệm của mình để cuộc sinh hoạt chi bộ có chất lượng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Xuất phát từ thực tế của địa phương từng có ổ dịch Covid-19, đồng chí Tạ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Công Lý (Lý Nhân) cho rằng: Xu hướng già hóa đảng viên ở hầu hết các chi bộ nông thôn ngày một gia tăng. Bởi thế, để bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ trong điều kiện dịch bệnh phức tạp và thực tế công việc ở địa phương rất nhiều, nhất là thời điểm địa phương có ca mắc Covid-19, phải tập trung thực hiện các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh, rất cần phải có sự thay đổi về nhân sự – có chính sách tuyển dụng cán bộ trẻ, có sức khỏe, năng lực để bổ sung cho đội ngũ bí thư, cấp ủy, đảm đương, gánh vác công việc của chi bộ. Đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và đội ngũ cấp ủy, các tổ trưởng tổ đảng không phải là cấp ủy… Còn đồng chí Nguyễn Văn Kháng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, Đảng bộ Phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) cho rằng: Nên tổ chức sinh hoạt theo nhóm dân cư và sinh hoạt thành các đợt (trong mỗi đợt sinh hoạt, đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ sẽ trực tiếp chủ trì, triển khai nghị quyết chi bộ) đối với chi bộ đông đảng viên để vừa tạo sự tập trung, thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt cũng như bảo đảm chất lượng cuộc sinh hoạt. Tuy nhiên, để tổ chức sinh hoạt theo hình thức này, chi bộ phải có địa điểm sinh hoạt đủ rộng để bảo đảm giãn cách cũng như các quy định phòng chống dịch khác.

Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo đảm tuân thủ quy định về sinh hoạt đảng theo nguyên tắc Điều lệ Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ mình cũng như diễn biến của tình hình dịch bệnh. Từ thực tế ở địa phương, chúng tôi đề xuất Ban Tổ chức Tỉnh ủy có quy định, hướng dẫn chung, thống nhất trong việc sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19, nhất là việc triển khai áp dụng hình thức sinh hoạt chi bộ trực tuyến thông qua Zalo, Zoom, Messenger, Teams…

Yêu cầu và những giải pháp nêu trên là nhằm thích ứng đòi hỏi của thực tiễn. Tuy vậy, yếu tố tiên quyết để bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ là cấp ủy chi bộ cũng như đội ngũ đảng viên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc các yêu cầu, nguyên tắc của một cuộc sinh hoạt, cho dù là tổ chức dưới hình thức nào cũng phải bảo đảm nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy định phòng chống dịch cũng như tính nghiêm túc và hiệu quả của cuộc sinh hoạt. Vai trò chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên cùng với trình độ, bản lĩnh, vai trò bao quát, sâu sát thực tế của bí thư, cấp ủy và trách nhiệm, nỗ lực của mỗi đảng viên sẽ bảo đảm sinh hoạt chi bộ thực sự có chất lượng, nâng cao được hiệu quả lãnh đạo của chi bộ đảng ở cơ sở.

Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19

Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19

Bài 2: Nảy sinh nhiều khó khăn, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19

Sinh hoạt chi bộ thời dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước. Ở Hà Nam, từ đầu năm 2021 đến nay cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch phát sinh ca nhiễm mới, đặc biệt từ 19/9/2021 đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều khu dân cư bị phong tỏa. Tại thời điểm này, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phải tập trung cao độ để vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất và đời sống. Trong bối cảnh đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên càng cần thể hiện rõ nét. Thực tế, hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là các chi bộ đảng ở cơ sở của tỉnh Hà Nam đã được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo bảo đảm vừa thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, vừa lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép: phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. 

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.