Các đại biểu dự lễ tốt nghiệp.

Dự Lễ tốt nghiệp có các đồng chí: PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa học 2017-2019 khai giảng ngày 23/10/2017 tại Trường Chính trị tỉnh. Trong thời gian 2 năm, 88 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc quy hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý và chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện đã được nghiên cứu, tiếp thu một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; khoa học lãnh đạo, quản lý và một số tri thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... 

Thông qua khóa học các học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng rèn luyện tư duy, hoạt động thực tiễn và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, từ đó trau dồi phương pháp xem xét, đánh giá, giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách khoa học hơn. Đây cũng là cơ hội quý để học viên trao đổi, học hỏi thông tin, kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở.

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp CCLLCT, trong đó hơn 84% đạt loại khá; 2 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của các học viên. Đồng thời đề nghị mỗi học viên trên cơ sở nền tảng kiến thức được trang bị, tiếp tục chủ động nghiên cứu sâu hơn nữa những nội dung cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác, góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị mỗi học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Đồng thời, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết thống nhất của đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị; kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng đó, tích cực tham mưu giúp đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, khai thác tiềm năng thế mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, góp phần cùng đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Lê Mai