Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục đối thoại với hội viên nông dân địa phương.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân đã có nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh, nuôi trồng thủy sản, quy hoạch tổng thể sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, thu hồi, quản lý đất đai; chính sách đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; giải quyết các dự án sử dụng đất nông nghiệp chậm tiến độ; cơ chế  chính sách hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nhất là cơ chế hỗ trợ đối với ngành chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi…

Hội viên nông dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo đại diện các phòng chuyên môn tiếp thu giải đáp thỏa đáng.

Hội nghị đối thoại là dịp để cán bộ, hội viên nông dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về phát triển KT-XH, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên nắm bắt, hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Xuân Tuân