Kim Bảng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Những yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề “nóng” (giải phóng mặt bằng, đơn thư, tranh chấp, khiếu kiện…) đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngoài tâm huyết, trách nhiệm còn phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm công tác vững vàng. Từ nhận thức đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng thường xuyên quan tâm, thực hiện toàn diện, đồng bộ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp.

Trước hết, Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn. Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” là một trong ba khâu đột phá của huyện.

Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, chọn cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo thông qua những hình thức, quy mô phù hợp nhằm phát huy sở trường của từng cán bộ trong từng vị trí công tác.

Ông Lê Hải Tăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Hóa cho biết: “Cán bộ ở cơ sở  hằng năm ngoài được quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của cấp ủy các cấp, còn được tham dự nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng luôn tạo điều kiện để cán bộ xã được tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn, các lớp cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”. 

Kim Bảng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở
Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở.

Năm 2020 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị cho 80 học viên, chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 2.132 lượt cán bộ (trong đó: bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát cho 491 đồng chí; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn thể cho 1.134 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 238 đồng chí; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 269 đồng chí). Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở của Kim Bảng có chuyển biến rõ nét cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, uy tín và năng lực, kinh nghiệm công tác. Tổng số cán bộ công chức cấp cơ sở của huyện có 333 đồng chí; trong đó, cán bộ có trình độ đại học và trên đại học về chuyên môn đạt trên 93,1%; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 95%; 100% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có trình độ đại học về chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt cao. 

Cùng với quán triệt kịp thời, sâu rộng tới các cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ, chủ động về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Huyện ủy Kim Bảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, đối với cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, Huyện ủy chỉ đạo giới thiệu những người có tư duy đổi mới, sáng tạo, phong cách làm việc khoa học, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Quan tâm lựa chọn cán bộ để quy hoạch, sử dụng trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực thực tiễn và kết quả đánh giá chất lượng hằng năm; coi trọng việc lấy tiêu chí đánh giá trách nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ làm cơ sở để bố trí, phân công nhiệm vụ.

Trên cơ sở quy hoạch chung, Huyện ủy chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh và hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã vào một số chuyên ngành, lĩnh vực công việc hiện cơ sở còn thiếu, như: Quản lý kinh tế, quản lý đất đai, hành chính công; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vận động quần chúng, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Cùng với đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện giúp những cán bộ trẻ có thêm văn bằng hai để có thể chủ động, linh hoạt khi bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm theo hướng “giỏi một việc, biết nhiều việc”, hướng tới bố trí một số vị trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

Đặc biệt, quy trình sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai tiêu chuẩn từng chức danh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ… Mặt khác, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác cán bộ.

Nhờ chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp thực tế địa phương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nên cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kim Bảng đã triển khai toàn diện, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, qua đó tạo điều kiện giúp các địa phương nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào thực tế cuộc sống.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.