Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021

Chiều 16/4, Khối Thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối dự, phát biểu chỉ đạo. 

Tại hội nghị, đại diện đơn vị trưởng, phó khối thi đua đã báo cáo Chương trình hoạt động năm 2021; Công bố đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các đơn vị. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, góp ý, bổ sung hoàn chỉnh: Chương trình hoạt động của khối; tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng các khối thi đua tỉnh Hà Nam năm 2021; 10 nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị; biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục thực hiện tốt quy định về công tác TĐKT; nỗ lực hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2021 của đơn vị và của khối, nhất là 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký. Cùng đó, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Phát động PTTĐ góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham mưu, quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT; Tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS) trên các lĩnh vực và trong công tác TĐKT; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, người đứng đầu, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động trong khối hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% đơn vị hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đơn vị được khen thưởng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: trong quá trình thực hiện, các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với chú ý các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh…

Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021
Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Nội dung giao ước thi đua được đại diện 10 đơn vị ký kết tại hội nghị  xác định: Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tích cực hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác TĐKT; Tổ chức thực hiện tốt PTTĐ yêu nước ở mỗi đơn vị với những nội dung, biện pháp cụ thể thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng thời điểm, tiêu chí thi đua rõ ràng, phương thức bình xét minh bạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về: phòng, chống dịch bệnh; duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động KT-XH; đảm bảo đời sống người dân.
Tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tích cực tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CBCCVC. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xác định rõ hiệu quả. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, CCVC. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và của khối; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; khen thưởng phải phát huy tính nêu gương, tính giáo dục.

Tăng cường KTGS, nắm bắt tình hình gắn với làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của PTTĐ yêu nước. Các đơn vị cam kết tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ và công tác TĐKT tại đơn vị; nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó các thành viên, cùng đẩy mạnh PTTĐ yêu nước; phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần giữ vững vị trí dẫn đầu các khối thi đua và PTTĐ yêu nước của tỉnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Làng sinh thái La Melodie Lâm Đồng Đôi Dép Group

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.