Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2018, CTDV đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, PTTĐ “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về CTDV được quan tâm.

Năm 2019 tiếp tục là “Năm dân vận chính quyền”, do vậy CTDV được xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết, đánh giá nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng về CTDV, dân tộc, tôn giáo; triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tiếp tục nâng cao chất lượng 6 nội dung dân vận chính quyền đã thực hiện năm 2018. Tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung “CTDV trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài” và nội dung CTDV trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cùng đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức  hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được trong CTDV của các cấp, ngành, địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh: nếu tất cả các cấp, ngành làm tốt CTDV thì KT-XH phát triển bền vững. Cùng với chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân chưa được giải quyết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị năm 2019 và những năm tiếp theo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quan điểm của Đảng về CTDV; Chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả hơn kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng, mong muốn chính đáng của nhân dân, khắc phục tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; nâng cao chất lượng cán bộ, ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Thủ tướng Chính phủ, CTDV phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai biện pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường, mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp dân; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp phải đặc biệt chú ý nêu gương trong rèn luyện đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hằng