Đảng bộ TP. Phủ Lý tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

Để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, trong đó, lấy bước chuyển biến căn bản là xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về việc về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, những năm qua, Thành ủy Phủ Lý luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cấp. Thực tế cho thấy, Thành ủy Phủ Lý đã làm tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố tới cơ sở theo tinh thần: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ.

Đảng bộ TP Phủ Lý phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Một góc thành phố Phủ Lý hôm nay. Ảnh: Trương Dũng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH của địa phương. Song với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa cũng như chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đồng thời chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở”. Thành ủy quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ cơ quan”.  

Để đạt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới, Đảng bộ Thành phố đã nỗ lực huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị, mà đặc biệt là việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Bước đầu công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố đã đảm bảo tập trung, xuyên suốt, quyết liệt, đạt kết quả đề ra. 
Đồng chí Ứng Thị Đảm, Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng cho biết: Hiện nay, Đảng bộ phường đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển KT-XH vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ BTV Thành ủy, Đảng bộ Hai Bà Trưng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ đạo của tỉnh và thành phố, Đảng bộ phường phát huy vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên, đến đội ngũ cán bộ các thôn, tổ dân phố. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt, kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực. 

Trao đổi về việc nêu cao vai trò trọng trách của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đã được Thành ủy Phủ Lý triển khai tương đối đồng bộ từ thành phố tới cơ sở. Nhiệm vụ của cán bộ, người đứng đầu cấp ủy luôn được đề cao, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu, tận tụy với công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tự phê bình, phê bình đã phát huy được vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được tăng cường và mở rộng. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chú trọng giám sát thường xuyên để nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn tố cáo và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đảng viên vi phạm. 

Bên cạnh đó, BTV Thành ủy Phủ Lý tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính; thực hiện việc tinh giản biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ theo đúng vị trí việc làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu vi phạm; không để những người không xứng đáng, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ,  thành phố tổ chức được hàng chục cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện nghĩa vụ công dân; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các vấn đề hội viên, đoàn viên và nhân dân quan tâm.

Qua đó, vừa để đội ngũ cán bộ nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, vừa là cơ hội để cán bộ gần dân, hiểu dân, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời.

Những thành tựu to lớn mà thành phố đạt được trong thời gian qua là kết quả sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ các cấp. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu. Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Với sự tin tưởng, ủng hộ và đồng tâm hiệp lực của nhân dân, tin rằng TP. Phủ Lý sẽ tạo bước đột phá mới trong phát triển KT-XH, xây dựng và phát triển thành phố là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đã đề ra.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.