Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I/2018, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị các Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 6 khóa XII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện NQTƯ6 khóa XII. Các lĩnh vực công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng..được đặc biệt coi trọng.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 32 tổ chức đảng (TCĐ), 31 đảng viên (ĐV); giám sát chuyên đề 45 TCĐ, 81 ĐV; thi hành kỷ luật đảng 26 ĐV. UBKT các cấp kiểm tra 80 TCĐ cấp dưới; giám sát chuyên đề 44 TCĐ, 55 ĐV; kiểm tra 2 TCĐ, 7 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới.

Kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút đầu tư tăng cao so với cùng kỳ, từ đầu năm đến 31/3/2018 toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư với tổng vốn trên 187 triệu USD và hơn 1.800 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục một số khó khăn, vướng mắc về: Thực hiện các chỉ tiêu cụ thể ở các địa phương, vấn đề ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xử lý rác thải; định hướng phát triển các khu nông nghiệp chất lượng cao, quy hoạch, chính sách cán bộ, sắp xếp đầu mối đơn vị theo tinh thần NQTƯ6 khóa XII; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong quý II/2018 các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; hoàn thành đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là kết quả thực hiện các đề án.

Đặc biệt, chú trọng chỉ đạo, thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy về thực hiện NQTƯ6 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với NQTƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng.

Cùng đó, nắm chắc tình hình, tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, tập trung biện pháp thu hút doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn trong một số lĩnh vực theo định hướng của tỉnh. Đồng thời, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, nhất là dự án trọng điểm; rà soát các mục tiêu sớm đưa Phủ Lý trở thành đô thị loại II. Mặt khác, quan tâm đẩy mạnh giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Nguyễn Hằng