UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

Sáng ngày 10/11, UBND tỉnh tiếp tục chương trình thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; cán bộ chủ chốt các sở, ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị UBND tỉnh đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 và dự án điều chỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hà Nam; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, đối với đất nông nghiệp quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 46.954 ha, trong đó diện tích thực hiện được năm 2019 là 51.951 ha. Đất rừng phòng hộ theo quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 2.600 ha, diện tích thực hiện được năm 2019 là 4.241 ha. Đất KCN theo quy hoạch được duyệt năm 2020 là 2.534 ha, diện tích thực hiện được năm 2019 là 1.582 ha, đạt 62,43%, còn lại các KCN đang tập trung giải phóng mặt bằng; Đất cụm CN theo quy hoạch được duyệt năm 2020 là 236 ha, diện tích thực hiện được 190 ha, đạt 80, 51%..

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, các giải pháp thực hiện năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020 sang hết năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 33/2018/NQ – HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.141 đồng, tăng 11% so với dự toán Trung ương giao, vượt 9% so với địa phương phấn đấu. Trong tổng thu trên, thu nội địa được 8.341 tỷ đồng, vượt 12% so với dự toán Trung ương giao, vượt 10% so với dự toán địa phương phấn đấu; Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước được 1.800 tỷ đồng, vượt 6% dự toán Trung ương và dự toán địa phương giao năm 2020. Năm 2021, dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh hơn 9.409  tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 7.589 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.820 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành và địa phương tập trung rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với doanh nghiệp sử dụng đất không đúng quy định, lãng phí tài nguyên khoáng sản kiên quyết xử lý. Đối với các địa phương, rà soát các vị trí có thể cho đấu giá được, triển khai các thủ tục theo đúng quy định, cho đấu giá thu ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Về thu ngân sách, các ngành và địa phương tập trung rà soát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng kiên quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình trốn thuế. Để làm việc này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung rà soát lại quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp mở đường khai thác khoáng sản, doanh nghiệp khai thác mỏ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhà hàng khách sạn…
Cũng tại hội nghị, Sở Nội vụ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù năm 2021.
Đối với nội dung giao biên chế công chức cho các cơ quan quản lý Nhà nước và viên chức cho các đơn vị sự nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành sắp xếp cán bộ, giảm biên chế, giảm người, tăng việc cho cán bộ, tiết kiệm ngân sách, trong đó ưu tiên biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố. 

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.