Đoàn chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thế Trang

Trong phiên làm việc buổi chiều 5/12, kỳ họp tiếp tục nghe, xem xét các tờ trình về việc ban hành nghị quyết, trong đó có tờ trình về việc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành nghị quyết trong năm 2019 của HĐND tỉnh; về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Nam; về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2017; phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019…

Ông Nguyễn Văn Oang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Cũng trong chiều 5/12, kỳ họp đã nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời tiến hành nội dung tham luận tại hội trường. Các ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề: thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục.

Ngày 6/12, kỳ họp tiếp tục làm việc.

Thu Thảo