Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Sáng 2/7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Trương Dũng

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ĐBQH khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%; qua đó, đã bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Các đại biểu bỏ phiếu và biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBHQ tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII và đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX. 

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX phát biểu nhận nhiệm vụ.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Thủy nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với cương vị mới, tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, nhân dân trong tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐNĐ trên mọi lĩnh vực, nhất là trong thảo luận, thông qua các quyết sách tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển KT-XH và giám sát việc thực hiện những quyết sách đó theo quy định.

Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND; tăng cường phối hợp giữa thường trực HĐND tỉnh với đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt 2 chức năng quyết định và giám sát bảo đảm các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt góp phần sớm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Kỳ họp đã bầu đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Nguyễn Đức Vượng, Trần Xuân Dưỡng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 17 ủy viên UBND tỉnh, 25 hội thẩm nhân dân TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, xây dựng UBND ngày càng vững mạnh; sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, đại biểu HĐND và nhân dân trong tỉnh.

Trước mắt, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, tạo đà cho sự tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ, cải thiện môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. 

Kỳ họp cũng đã nghe MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp thu để báo cáo vào kỳ họp sau); biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị; Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về KT-XH, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới, tạo bước hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật; nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và BCH Đảng bộ tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; tăng cường quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các LLVT, sự ủng hộ của cử tri, nhân dân trong tỉnh; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền các cấp, tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân. Tiếp tục đổi mới, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thuỷ đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh cần rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch công tác; khẩn trương thẩm tra, tham mưu cho Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Ngay sau kỳ họp, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, nhân dân; thường xuyên liên hệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; tuyên truyền để cử tri, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định, thành công của kỳ họp thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, khởi đầu có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề để HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.