Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX: Xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH

Sáng 13/7, tại hội trường UBND tỉnh đã diễn ra kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Chủ tọa kỳ họp.
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố...

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm công tác quản lý, điều hành của chính quyền và phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị về một số nội dung do UBND tỉnh trình liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Các nội dung kỳ họp rất quan trọng, vì vậy, để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 18 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách Trung ương; phê duyệt Chủ trương đầu tư và điều chỉnh Chủ trương đầu tư một số Dự án quan trọng, cấp bách; Việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh; các cơ chế chính về lĩnh vực văn hóa - xã hội; giáo dục- đào tạo; thể dục - thể thao; phòng cháy chữa cháy; an sinh xã hội và bổ sung điều chỉnh biên chế công chức...

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế  xã hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Thành công của kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các nghị quyết cụ thể, sát thực; đồng thời cũng thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Việc sớm triển khai thực hiện để đưa các nghị quyết vào cuộc sống có ý nghĩa quan trọng hơn; nhất là trong thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc cácNghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả; nhất là các cơ chế chính sách đối với các nhóm đối tượng trong các nghị quyết đã được thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ngay sau kỳ họp phối hợp tổ chức việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh. UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 thành công, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách...; chỉ đạo các Sở, ngành đề cao trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác GPMB; đẩy mạnh phối hợp vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời để Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH; các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.