Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 14/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, UBMTTQ tỉnh; các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo, đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường.

Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội nghị đã thống nhất đánh giá: HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục. Kết quả bầu các chức danh đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao.

Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các quy định, triển khai kịp thời hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ toàn diện, hiệu quả. Các cơ quan đã tăng cường công tác phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị cũng thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, tập trung phối hợp triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, nghị quyết về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; giải quyết tốt các việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân ở tất cả các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định…

Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về chủ đề thảo luận “Kinh nghiệm, giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc”, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu những nội dung liên quan đến công tác điều hành của UBND tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Về giải quyết các kiến nghị cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc, đồng chí yêu cầu các ngành chức năng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh sẽ lên kế hoạch từng công việc để triển khai thực hiện, đảm bảo việc khắc phục ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan cũng như các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Đồng chí cho rằng đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, từ kinh nghiệm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nhất là, trong giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  cũng đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn liền với việc quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nói chung và liên quan đến bảo vệ môi trường nói riêng, để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian theo quy định.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương, bảo đảm nắm bắt đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kịp thời thông tin trả lời, kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của cử tri và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn. Khảo sát xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2022 của HĐND các cấp bảo đảm bao quát, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm những việc còn tồn tại, kéo dài.

Triển khai các cuộc giám sát chuyên đề đã đề ra trong chương trình, kế hoạch; tăng cường hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri nói chung, trong đó tập trung những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Tổ đại biểu HĐND, Thường trực MTTQ cùng cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; thường xuyên tổng hợp, phản ánh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về kết quả trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhất là, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp để chỉ đạo nội dung tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình, chất vấn để làm rõ nguyên nhân, từ đó xác định trách nhiệm và thời gian giải quyết của các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm, đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết bảo đảm kịp thời, khách quan theo đúng quy định.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động HĐND nói chung, trong hoạt động đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nói riêng để có thêm những kinh nghiệm phong phú, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của cử tri và nhân dân đã nêu trong các Thông báo giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện; nhất là các cuộc giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, các kiến nghị chưa thực hiện, hoặc đã thực hiện nhưng hiệu quả không cao; các ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân, các nội dung đã xác định mốc thời gian, lộ trình giải quyết.

Tập trung rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định. Ban Thường trực MTTQ tỉnh và MTTQ cấp huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND trong các lĩnh vực công tác; nhất là, tổng hợp theo dõi ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sản xuất, trong đời sống, sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực HĐND trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát huy vai trò Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở là cấp gần dân, sát dân nhất để nắm bắt ý kiến, kiến nghị về kết quả giải quyết. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phản biện, nhất là đối với các nội dung dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp đến đông đảo cử tri và nhân dân, như: vấn đề về ô nhiễm môi trường, các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, khoáng sản và an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các cơ quan có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao trách nhiệm với cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.