Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực tham gia lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo dấu ấn tích cực trong hoạt động của Đoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dấu ấn một nhiệm kỳ
ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Chất lượng tham gia xây dựng pháp luật được nâng lên là một trong những dấu ấn rõ nét trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn đã rất coi trọng việc lấy ý kiến các dự án luật tại địa phương. Để tham gia một cách sâu sắc, toàn diện vào các văn bản luật tại các kỳ họp, trên cơ sở chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các dự án luật; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành và những đối tượng chịu sự  điều chỉnh trực tiếp của các dự án luật; hợp đồng với các cơ quan, tổ chức hữu quan và các chuyên gia để tổ chức nghiên cứu các dự án luật.

Các hình thức lấy ý kiến được thực hiện đan xen để có thể huy động trí tuệ của nhiều ngành, nhiều người nhằm thu thập được nhiều thông tin nhất. Một đổi mới tích cực của Đoàn trong nhiệm kỳ, đó là trước khi dự kỳ họp Quốc hội, Đoàn đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị để UBND tỉnh cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đóng góp ý kiến về các dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội. 

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng các dự án luật đã giúp ĐBQH có dịp nghiên cứu trước các dự án luật, nắm được những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực tiễn để tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội. Bằng nhiều hình thức lấy ý kiến linh hoạt, đan xen, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp được nhiều ý kiến có chất lượng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 128 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật. Qua đó có gần 600 ý kiến tham gia của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân với 55 dự án luật. Chất lượng tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn được nâng lên. Các đại biểu trong Đoàn đã tham luận, phát biểu ý kiến vào hầu hết các nội dung của kỳ họp; các ý kiến tham gia của Đoàn, ý kiến phát biểu của ĐBQH trong Đoàn nhận được sự đồng thuận của các vị ĐBQH, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, góp phần vào kết quả công tác lập pháp của Quốc hội.

Cùng với công tác lập pháp, trong nhiệm kỳ, các vị ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã thể hiện rõ vai trò, vị thế của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động có hiệu quả hơn tại các kỳ họp Quốc hội. Các ĐBQH tỉnh đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, không ngừng tu dưỡng, học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng, đổi mới phương pháp hoạt động, tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội; tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, chất vấn tại hội trường và tại tổ.

Những ý kiến, kiến nghị tập trung vào chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khoa học công nghệ, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, về kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng và ở địa phương Hà Nam; những vấn đề thúc đẩy sản xuất, đổi mới của đất nước; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vấn đề an sinh xã hội, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; những vấn đề về y tế, giáo dục, quản lý đô thị; xây dựng nhà nước pháp quyền; nghị quyết về các chính sách lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các công trình quan trọng quốc gia, như: dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng quốc lộ 1A, cao tốc Bắc-Nam… Thực tế cho thấy, hoạt động tại các kỳ họp của Đoàn ĐBQH cũng như của các ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ ngày càng hiệu quả hơn, tạo được “thương hiệu” riêng của Đoàn tại các kỳ họp Quốc hội. 

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ cũng đã đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Nội dung giám sát nhằm vào những vấn đề bức xúc của cử tri gắn với yêu cầu giám sát tối cao của Quốc hội, như: việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT; về vốn vay nước ngoài; bảo vệ trẻ em; phòng cháy, chữa cháy; ô nhiễm môi trường… Đồng thời giám sát thường xuyên việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức thực hiện tốt 28 cuộc khảo sát, 8 cuộc giám sát chuyên đề và phối hợp, tham gia 55 cuộc giám sát của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tại địa phương. Các cuộc giám sát được chuẩn bị kỹ về nội dung, điều kiện phục vụ; phương thức tổ chức hoạt động giám sát luôn được chú trọng, đổi mới theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, phát huy trí tuệ của các vị ĐBQH trong Đoàn và đội ngũ chuyên gia.

Thông qua các cuộc giám sát chuyên đề, Đoàn đã tổng hợp khoảng 42 nhóm ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về việc sửa đổi những bất cập trong chính sách pháp luật thuộc các lĩnh vực được giám sát. Đồng thời, gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh 28 nhóm ý kiến, kiến nghị về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật ở các lĩnh vực này tại địa phương nhằm phát huy kết quả tích cực và xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi pháp luật.

Công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và các đại biểu cũng có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên, cử tri thực sự cởi mở, tin tưởng ở các ĐBQH. Các cuộc tiếp xúc cử tri đều được tổ chức ngắn gọn, chất lượng, tăng cường tiếp xúc tại cơ sở, các địa bàn có nhiều vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, các ĐBQH còn tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi đại biểu công tác để thông báo dự kiến chương trình nội dung của kỳ họp Quốc hội và kết quả các kỳ họp, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức để các vị ĐBQH trong Đoàn tiếp xúc cử tri tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với trên 20.000 lượt cử tri tham gia và có khoảng 636 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay đã có khoảng 131 lượt ý kiến, kiến nghị được các bộ, ngành của trung ương xem xét, giải quyết, trả lời. Cử tri đánh giá cao về trách nhiệm giải quyết, trả lời của các Bộ trưởng và hoạt động chất lượng của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giúp cho cử tri có điều kiện tiếp cận nhiều hơn, hiểu sâu hơn, kịp thời hơn các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ngoài ra, công tác dân nguyện, tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát đơn thư khiếu nại, tố cáo và các công tác khác cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Có thể khẳng định, trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo dấu ấn tích cực trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, xứng đáng với vai trò đại diện của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự  phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhiệm kỳ mới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy với nhiều đổi mới và thành công hơn.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.