Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri

Sáng 14/7, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

* Sáng14/7, đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về tiếp xúc cử tri tại xã Bối Cầu (Bình Lục).

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Bối Cầu còn có các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày: Báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; Thông báo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ Nhất, kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến kỳ họp thứ 3 (kỳ họp giữa năm 2021 vào cuối tháng 7) HĐND tỉnh khóa XIX; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của những người ứng cử HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bối Cầu.

Cũng tại hội nghị cử tri xã Bối Cầu đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tình trạng bà con bỏ ruộng nhiều, rất cần Nhà nước có chế tài quản lý; ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, nhất là ô nhiễm từ chăn nuôi; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả thị trường tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân; chất lượng nguồn nước sạch chưa bảo đảm; Nhà nước cần đầu tư ngân sách nạo vét kênh mương; Quan tâm nâng cao phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở địa phương...

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của cử tri. Về từng nội dung kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ báo cáo với HĐND tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành sớm giải quyết.

* Tại nhà văn hóa xã Chính Lý (Lý Nhân), Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX do  đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri của 3 xã: Chính Lý, Hợp Lý và Văn Lý.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hợp Lý, Chính Lý và Văn Lý (Lý Nhân)

Tại đây, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Lý Nhân đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo nội dung, chương trình trình kỳ họp thứ 2 và dự kiến một số nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021của HĐND huyện khóa XX,  HĐND tỉnh khóa XIX.

Qua các báo cáo cử tri các địa phương rất vui mừng về những kết quả của tỉnh và huyện đã đạt được đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đầu tư vốn xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kênh mương, cơ sở vật chất trường học, hệ thống điện và sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập...

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu theo từng nhóm nội dung cụ thể để chuyển cơ quan chức năng xem xét và trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX giải quyết. 

* Tại huyện Bình Lục, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tiêu Động.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tiêu Động, Bình Lục 

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021; kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), HĐND tỉnh khóa XIX. 

Hầu hết các cử tri xã Tiêu Động đều nhất trí với các nội dung cơ bản mà đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày; đồng thời bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid – 19.

Cử tri xã Tiêu Động cũng đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, quan tâm vấn đề hỗ trợ kinh phí thực hiện kiên cố hóa kênh mương và cứng hóa nội đồng; có cơ chế khuyến khích tích tụ ruộng đất nông nghiệp; hỗ trợ các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mua sắm máy nông nghiệp phục vụ sản xuất; quan tâm, hỗ trợ địa phương thành lập các hợp tác xã ít xã viên; xem xét tăng kinh phí dịch vụ công ích nhằm tạo thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động; nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; nâng mức hỗ trợ kinh phí để xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2023; hỗ trợ nguồn kinh phí thỏa đáng để các thôn, xóm sửa chữa, xây dựng mới nhà văn hóa sau thực hiện sáp nhập thôn, xóm; quan tâm hơn đến thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi; xem xét tuyển dụng bộ phận hành chính cho các nhà trường; quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương… 

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị còn lại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng khẳng định, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và trình lên kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX để xem xét giải quyết.

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri xã Ngọc Sơn (Kim Bảng).

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX tiếp xúc cử tri
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ngọc Sơn (Kim Bảng)

Sau khi nghe, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX; kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã  Ngọc Sơn đã kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh một số vấn đề: Nâng cấp, tu sửa mặt đê thôn Thụy Xuyên; khôi phục đường ống cấp nước sạch cho người dân thôn Thụy Xuyên; di chuyển hệ thống cột điện trên các trục đường giao thông cho phù hợp với quy hoạch; đầu tư, trùng tu tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa; di chuyển những ngôi mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường 21B mới, nâng cấp đường 21B cũ, khơi thông hệ thống kênh mương dọc tuyến đường, đảm bảo tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất; nâng mức hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án...

Đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; các ý kiến còn lại được đại biểu tiếp thu, báo cáo với HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan, chức năng xem xét, giải quyết trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.
 

* Các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2021; báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri
Các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Liêm Tiết (TP.Phủ Lý)

Nhất trí với các nội dung, chương trình mà đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo, đại biểu cử tri xã Liêm Tiết bày tỏ sự tin tưởng đối với các đại biểu HĐND tỉnh; mong rằng nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, có những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, góp phần đưa Hà Nam ngày càng phát triển.

Cử tri xã Liêm Tiết đề xuất ý kiến trình HĐND tỉnh xem xét những vấn đề về: tình hình tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B (đoạn qua địa bàn xã), kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các cấp, ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư của tuyến đường nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời, đề nghị nâng mức phụ cấp, cho hưởng 100% chế độ kiêm nhiệm các chức danh khác, đồng thời có cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri Liêm Tiết cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến về việc sớm triển khai tiêm phòng cho nhân dân; có chế độ chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng tham gia chống dịch (trong đó có tổ Covid-19 cộng đồng); khẩn trương triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Cùng đó, đề nghị nâng mức bồi thường hỗ trợ giải quyết việc làm cho người bị ảnh hưởng từ việc thu hồi đất; nâng mức hỗ trợ đền bù hỗ trợ khu nhà ở dân cư thôn Văn Lâm; đề nghị có kế hoạch để nhân dân thôn Đào mở rộng nghĩa trang nhân dân; lắp thêm trạm biến áp đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  cho biết: 6 tháng đầu năm dù ảnh hưởng của dịch bệnh, song tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn vẫn đảm bảo tốt các mục tiêu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã giải đáp và khẳng định: sẽ tổng hợp đầy đủ, trình lãnh đạo các cấp, ngành xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

* Sáng 14/7, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Duy Minh (thị xã Duy Tiên). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, thị xã Duy Tiên.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Duy Minh (thị xã Duy Tiên).

Tại đây, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và một số ý kiến, kiến nghị được cử tri quan tâm.

Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến được tổ chức trong 1,5-2 ngày (ngày 26-27/7) tại Hội trường UBND tỉnh. 

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Cử tri phường Duy Minh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Cử tri phường Duy Minh đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Duy Minh đã có 6 ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và thị xã, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Các nhà mạng cần khẩn trương chỉnh trang, thu hồi dây mạng không sử dụng trên các trục đường để bảo đảm cảnh quan đô thị cũng như an toàn cho người dân. Quan tâm vấn đề nước sạch, thu gom rác thải trên địa bàn phường; có giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường, tiếng ồn do một số doanh nghiệp trên địa bàn gây ra; bảo đảm điện chiếu sáng tại Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường và một số tuyến tại khu đô thị Đồng Văn xanh.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp đối với công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu Đồng Văn xanh và cơ sở vật chất cho 3 nhà trường; tạo điều kiện tuyển giáo viên cho các nhà trường, nhất là giáo viên văn hóa. Có biện pháp hạn chế xe quá khổ, quá tải đi trên một số tuyến đường, bảo đảm an toàn cho cuộc sống nhân dân…

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri phường Duy Minh đều rất chính đáng, sát với thực tiễn cuộc sống và lợi ích của người dân. Đồng chí cũng nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri và khẳng định các đại biểu HĐND tỉnh sẽ kiến nghị các sở, ngành, cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thanh Nghị (Thanh Liêm). Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Nghị (Thanh Liêm).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương đã được nghe các vị đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri xã Thanh Nghị bày tỏ sự tin tưởng trước những thành tựu KT-XH của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề đang được nhân dân địa phương quan tâm.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường, cử tri địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc một số doanh nghiệp nổ mìn không đúng giờ quy định và khối lượng lớn hơn cho phép làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhân dân; một số doanh nghiệp xả thải sai quy định gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, đề nghị ngành Tài nguyên Môi trường thường xuyên công bố công khai về chỉ số ô nhiễm do các nhà máy xi măng xả thải; kiểm tra và xử lý nghiêm một số tàu, thuyền đậu sai quy định khi chở vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến dòng chảy và làm sạt lở chân kè, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ đê điều.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tỉnh cần chỉ đạo ngành nông nghiệp cung ứng đủ nước tưới cho người dân; quan tâm xây dựng hệ thống kênh mương tại một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Chỉ đạo ngành chức năng xử lý nghiêm việc xe chở quá tải, quá khổ trên tuyến đường ĐH 08, làm hư hỏng đường cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngoài ra, cử tri địa phương còn đề nghị tỉnh cần tăng thêm phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, phó các đoàn thể xã hội cũng như các tổ chức đoàn thể thôn.

Tại buổi tiếp xúc, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Đối với một số kiến nghị của cử tri liên quan cần có quy trình và thời gian được các đại biểu tiếp thu, trình vào kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh và chuyển ý kiến đến một số cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền.

* Sáng 14/7, tại UBND xã Nhân Chính, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và HĐND huyện Lý Nhân khóa XX đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã: Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình và Xuân Khê của huyện Lý Nhân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nhân Chính (Lý Nhân).

Hội nghị đã nghe ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 

Ông Nguyễn Đức Nhương, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân, đại diện Đoàn đại biểu HĐND huyện Lý Nhân thông qua dự kiến nội dung, chương trình trình kỳ họp thứ hai của HĐND huyện Lý Nhân khóa XX; giải đáp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Lý Nhân.

Hội nghị đã nghe đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông qua báo cáo giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri huyện Lý Nhân liên quan đến: xả thải làm ô nhiễm môi trường sông Châu; lắp biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã Nhân Chính; cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu nông sản; thực hiện các giải pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nông hộ; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho chủ sử dụng sau khi dồn đổi ruộng đất; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi.

Đại diện cử tri 4 xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Lý Nhân. Các ý kiến của cử tri đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả phát triển kinh- tế xã hội của tỉnh, của huyện; những đổi thay cả về lượng và chất trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xã, thôn, xóm xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách công tác ở thôn/xóm; nâng cấp một số công trình thủy lợi tại xã Nhân Bình; tăng cường quản lý và xử lý vi phạm về gây ô nhiễm môi trường sông Châu; xem xét giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho phù hợp với quy mô dân số. 

Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Lý Nhân đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị địa phương đã được giải đáp ngay tại hội nghị. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp đầy đủ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp tới đây. 

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Duy Tiên do đồng chí: Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên cùng đại diện MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và thị xã đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Mộc Nam (Duy Tiên).

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (những ý kiến của cứ tri xã Mộc Nam kiến nghị, đề xuất tại các kỳ họp trước).

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Mộc Nam chúc mừng những đại biểu đã trúng cử HĐND tỉnh khóa XIX; thể hiện sự vui mừng trước kết quả phát triển KT-XH của tỉnh 6  tháng qua. Cùng với ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Mộc Nam cũng kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: có biện pháp quản lý phương tiện, xây dựng đường gom để hạn chế xe trọng tải lớn đi qua địa bàn, không làm ảnh hưởng tới chất lượng đê và an toàn cho nhân dân tham gia giao thông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý nước thải làng nghề; có cơ chế, chính sách cho hoạt động các hội, đoàn thể, kinh phí hỗ trợ động viên cán bộ hoạt động của các tổ chức xã hội; có giải pháp để xử lý ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ cho nông nghiệp, thủy sản; Nâng cấp mở rộng đường liên xã đảm bảo việc phát triển KT-XH, giao thông, đi lại của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư hạ tầng (đường, điện) phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản; có giải pháp, tạo điều kiện để địa phương huy động kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…  

Cử tri địa phương nhận thấy việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh, thị xã Duy Tiên cơ bản đã được các cấp, ngành quan tâm, tuy nhiên vẫn còn có những ý kiến chưa được xem xét kịp thời, thấu tình đạt lý, kéo dài dẫn tới đơn thư, khiếu nại không đáng có. 

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thay mặt Đoàn đại biểu đã tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đã tín nhiệm bầu, dành tình cảm cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, gửi gắm sự tin tưởng cùng những ý kiến, kiến nghị đến đại biểu. Đồng thời, khẳng định những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được đại biểu HĐND tỉnh chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền và đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết theo đúng quy định.

* Tại thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng), đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri thị trấn về: kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, báo cáo nhanh kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có kết quả giải quyết những ý kiến của cử tri thị trấn Ba Sao như: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí hồ Ba Hang; Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng khu du lịch Chùa Tam Chúc đợt 8 để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh, dịch vụ…

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX tiếp xúc cử tri
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Ba Sao (Kim Bảng)

Cũng tại hội nghị, cử tri của thị trấn Ba Sao đã nêu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tập trung vào các vấn đề: đẩy nhanh tiến độ thi công đường ven sông Ba Sao; Nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm thị trấn Ba Sao trở thành địa phương du lịch, thị trấn lên phường trước năm 2025; Lắp đặt hệ thống đèn đường đoạn từ cầu Đồng Sơn tới cổng Khu du lịch Tam Chúc; Điều chỉnh các bậc tính giá điện sinh hoạt cho phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của người dân hiện nay; Hỗ trợ chi phí điện tiêu thụ tại nhà văn hóa tổ phố; Xem xét chuyển đổi dự án cá trối của thị trấn; xây dựng bến xe trung tâm thị trấn; tăng cường biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tại sân golf; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư; thanh toán kinh phí cho tập thể, cá nhân ảnh hưởng của dự án; xử lý tình trạng các phương tiện vật tải chở vật liệu khai thác làm ảnh hưởng tới giao thông; hỗ trợ tư liệu canh tác cho người dân khu làng phong (cũ)…

Kết thúc hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp đầy đủ để phản ánh, báo cáo tới Thường trực HĐND tỉnh, các ban, ngành liên quan nhằm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trả lời, giải quyết.

 * Dự hội nghị tiếp xức cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm có các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Liêm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo xã Thanh Hương và đại diện các cử tri của xã.

Thay mặt Đoàn HĐND tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Nam đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 26 – 27/7/2021.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Thanh Hương phát biểu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh cũng đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định; hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản môi trường được tăng cường; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển …Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 11 nội dung, trong đó có thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; xây dựng, ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn dự án dầu tư vào tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại cuộc tiếp xúc với những người ứng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo một số công ty có hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện tưới nước dập bụi khu vực Tây Đáy do vậy đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc xử lý diện tích đất nông nghiệp còn lại của những thửa đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại xã Thanh Nghị, UBND huyện Thanh Liêm đã giao UBND xã nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp. Đến nay những diện tích này đã được UBND xã đưa vào quy hoạch chuyển đổi sang trồng cây xanh, công trình phúc lợi, đấu giá xen kẹp, dịch vụ…trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Hương tập trung vào một số vấn đề, cụ thể như:  đề nghị tăng chỉ tiêu, bổ sung biên chế cho các trạm y tế xã, tăng kinh phí hoạt động sự nghiệp, phụ cấp cho đội ngũ y tế thôn xóm và trang thiết bị thiết yếu đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ nông dân thuốc diệt chuột; xem xét thay đổi quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi; đẩy nhanh kiến cố hóa kênh mương, bê tông trục chính nội đồng đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cấp, mở rộng đường ĐH13; xây dựng các rãnh thoát nước dọc tuyến quốc lộ 1A chạy qua địa bàn xã để đảm bảo an toàn giao thông.

Các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tất cả ý kiến, kiến nghị sẽ được Đoàn tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới để có những quyết định phù hợp.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.