Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, giúp CBĐV, CCVC tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng TCĐ trong sạch, vững mạnh ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh họp mở rộng đánh giá nhiệm vụ công tác và việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Thực hiện Chỉ thị 05, hằng năm Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chuyên đề bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hiệu quả nội dung truyền đạt, số lượng CBĐV, CCVC tham dự. Cùng với phân công ủy viên BTV Đảng ủy khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát (KTGS) việc thực hiện ở các đầu mối chi bộ, đảng bộ, Đảng ủy khối cũng chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào kế hoạch KTGS của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Để việc làm theo Bác dần trở thành ý thức, thói quen trong mỗi CBĐV, CCVC, cấp ủy từ khối đến cơ sở quyết liệt chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những việc làm ý nghĩa, thiết thực theo gương Bác. Các đơn vị: Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ; Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng bộ Sở Y tế; Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông… mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử của ngành giới thiệu, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đảng bộ Sở Tư pháp, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn… tổ chức các hội nghị tọa đàm, phân công CBĐV, CCVC nghiên cứu, sưu tầm, trình bày các mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt định kỳ, thi kể chuyện về Bác Hồ. Cùng với đó, 100% các chi, đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm việc đăng ký làm theo gương Bác đối với tập thể, cá nhân. Qua đánh giá hằng năm, trên 90% CBĐV, CCVC thực hiện tốt nội dung đăng ký làm theo Bác.

Để việc làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, cấp ủy từ khối đến cơ sở chỉ đạo xây dựng 201 mô hình làm theo gương Bác. Đến nay, qua sơ kết, đánh giá, 97 mô hình hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của CBĐV, CCVC, như mô hình: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Đảng bộ Sở Y tế; “Cải cách thủ tục hành chính tư pháp” của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh…

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chú trọng quán triệt, cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, CBĐV,CCVC. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, lựa chọn xây dựng một số mô hình có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, như: “Đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh”, “Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”… Quá trình thực hiện các mô hình, trên cơ sở lấy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm nền tảng, CBĐV, CCVC đơn vị luôn chủ động nâng cao chất lượng công việc, đặc biệt là đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp công tác, tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. 

Cũng như Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh luôn chú trọng quán triệt, cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác trong nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, CBĐV, CCVC; chỉ đạo, xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác  với nội dung phù hợp, qua đó khích lệ  CBĐV, CCVC chủ động nâng cao chất lượng công việc, đặc biệt là đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Trao đổi về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại đơn vị, đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Nhận thức rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, làm theo gương Bác, Đảng bộ BHXH tỉnh luôn chủ động đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình cụ thể, lấy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính làm căn bản. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyên môn, luôn gắn với quán triệt, thực hiện nội dung chuyên đề học tập, làm theo Bác hằng năm. Cùng với đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, CBĐV, CCVC hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ chú trọng đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cùng với xây dựng mô hình làm theo gương Bác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh rất chú trọng phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn và tập trung giải quyết một số vấn đề có tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ; những giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; những vấn đề còn tồn tại liên quan tới nội dung chuyên đề từng năm, qua đó tạo dựng niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị.

Anh Trần Văn Hải (Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý) chia sẻ: Điểm dễ nhận thấy trong thời gian gần đây là đội ngũ CCVC các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã có những đổi thay rõ rệt trong lề lối, tác phong cũng như chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Sự thay đổi tích cực này đã giúp người dân khi đến giao dịch nhanh chóng thực hiện được những yêu cầu, mong muốn chính đáng, qua đó thêm tin tưởng, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp đã cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.