Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VGP News

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị: việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2 năm qua đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII. Trong đó, thể hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên; làm xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, địa bàn, tầng lớp nhân dân. Nhiều CBĐV gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố đã tham luận, trao đổi về những kết quả nổi bật, kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05; phản ánh những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; đề xuất giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về học tập, làm theo gương Bác. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt  được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân có những việc làm cụ thể, thiết thực theo gương Bác.

Đồng chí khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 05, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. Cùng đó, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng gợi ý các cấp, ngành, địa phương nên phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác ngay từ những việc nhỏ nhất như trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu con người gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của CBĐV, CCVC. Cấp ủy các cấp cũng cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến về học tập, làm theo gương Bác, những mô hình, cách làm hay; chấn chỉnh những việc làm hình thức, những hành động sai trái, tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Hằng