Làm theo Bác ở Chi nhánh xăng dầu Hà Nam

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chi nhánh xăng dầu Hà Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Chi nhánh xăng dầu Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hằng tháng, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới hình thức sinh hoạt, lựa chọn những nội dung trọng tâm sinh hoạt và ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đề cao tinh thần dân chủ, truyền đạt, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công nhân viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên thấy rõ được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của Chỉ thị 05 và thực hiện nói đi đôi với làm, nâng cao trách nhiệm trong công việc, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh trong cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị. 

Để Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn, Đảng ủy còn quán triệt và chỉ đạo tới các chi bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng nội dung công việc, vị trí công tác cụ thể và xây dựng, triển khai các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của từng người. Hằng tháng, chi nhánh xét duyệt và công khai trong toàn đơn vị để làm cơ sở xếp mức lương, khen thưởng, kỷ luật và điều động lao động. Việc làm này đã đi vào nền nếp, tạo không khí thi đua giữa các đơn vị, các cá nhân, nhờ vậy chất lượng lao động được nâng lên, công tác quản trị doanh nghiệp hiệu quả, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những tiêu cực, sai sót trong mọi hoạt động của đơn vị.

Làm theo Bác ở Chi nhánh xăng dầu Hà Nam
Công nhân Chi nhánh xăng dầu Hà Nam bơm xăng phục vụ khách hàng.

Với cách làm trên, trong nhiều năm Chi nhánh xăng dầu Hà Nam luôn hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Năm 2020, chi nhánh phấn đấu sản lượng bán xăng dầu đạt 92.000m3; xuất xăng dầu qua kho K135 là 180.000m3, dầu mỡ nhờn 250m3, ga 180 tấn, nộp ngân sách 275 tỷ đồng. Ước cả năm 2020, các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị cơ bản hoàn thành kế hoạch, bảo đảm đời sống cán bộ, công nhân viên. 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Hà Nam Trương Văn Chiêu cho biết:  Chi nhánh có nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, hàng hóa khác phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực đến nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị. Đây là một trong những biện pháp cơ bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng để Đảng bộ chi nhánh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tới từng đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và đơn vị. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, cá nhân trong chi nhánh có sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất, nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Hà Nam tiếp tục triển khai sâu rộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng nhân rộng những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong quản lý trên toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao. 

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.