Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân, Đảng bộ xã Văn Lý (Lý Nhân) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể.

Đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ xã còn chú trọng phân công, giao nhiệm vụ đối với người đứng đầu, yêu cầu người đứng đầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc phải sâu sát, nói đi đôi với làm, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ mỗi CB, ĐV xác định thêm nội dung đột phá trong "học tập và làm theo Bác". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm của tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV.

Đảng ủy xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm điểm và có những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết 04. Đặc biệt là tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, chế độ chính sách, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tinh thần, trách nhiệm trước công việc, thái độ của cán bộ công chức xã khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân.

Hội Khuyến học xã Văn Lý (Lý Nhân) ghi sổ vàng cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được CB, ĐV và nhân dân tích cực ủng hộ, làm theo. Tiêu biểu như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận "một cửa" của UBND xã đã tạo được lòng tin của người dân và chính quyền cơ sở.

Sau khi xây dựng mô hình "một cửa" làm điểm của huyện vào năm 2017, người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Hồ sơ tuy nhiều nhưng bộ phận "một cửa" đều cố gắng giải quyết cho bà con, không để trễ hẹn, tránh gây phiền hà. Qua đó giúp người dân cảm thấy yên tâm, thoải mái mỗi khi có công việc cần đến xã giải quyết.

Bằng cách làm này, nhiều vấn đề người dân quan tâm được giải quyết triệt để, thấu tình, hợp lý. Do đó, nhiều năm qua trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, mọi công việc được giải quyết ngay tại cơ sở.

Noi gương Bác ở Đảng bộ xã Văn Lý còn phải kể đến mô hình "Ghi sổ vàng trong công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT)". Ngay từ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề đối với công tác KHKT. Ngoài việc thành lập chi hội khuyến học tại cơ quan xã, trường học, các thôn, xóm đều có chi hội khuyến học. Những năm qua, xã Văn Lý luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác KHKT của tỉnh, huyện. Hiện nay, Quỹ khuyến học của xã lên tới trên 1,1 tỷ đồng, trung bình mỗi năm khen thưởng cho trên 200 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của xã. Từ việc xây dựng các nghị quyết sát với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Đảng bộ xã lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2017 đạt 37,25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,29%.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh. Hằng năm, xã có trên 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 7/7 thôn, xóm được công nhận Làng văn hóa. Năm 2016 xã Văn Lý được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là trên 120 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Văn Cao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lý cho biết: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của CBĐV và nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trần Ích