Sau 3 năm về đích xây dựng NTM, diện mạo xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) đã có sự đổi thay mạnh mẽ, những tuyến đường liên thôn xóm, liên xã được bê tông hóa khang trang, rộng rãi; các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc được chính quyền, nhân dân xã chung sức đầu tư xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp...

Đồng chí Lương Công Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Có được những kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền còn có vai trò quan trọng của các tầng lớp nhân dân. Ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã chú trọng công tác dân vận, khơi dậy sức mạnh toàn dân chung tay xây dựng NTM.

Cán bộ làm công tác dân vận xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào dân vận xây dựng NTM.

Hướng đến mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2018, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các cấp, ngành lấy công tác dân vận làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của huyện cùng bắt tay vào cuộc; phối hợp với cấp ủy, ban chỉ đạo, ban điều hành xây dựng NTM tiến hành xây dựng các kế hoạch khảo sát; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tọa đàm để trao đổi, bàn bạc về cách làm, bước đi; lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ sở.

Điểm nổi bật là khối dân vận xã, thị trấn và nhất là các tổ dân vận ở thôn, xóm đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng NTM của xã, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện. Đặc biệt, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng NTM được huyện gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong CBĐV và nhân dân.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các xã đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", từ các khâu xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn được công khai, minh bạch rõ ràng, để người dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tiến độ thi công.

Nội dung phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, đoàn kết, vận dụng linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cách làm nên đã khéo léo vận động nhân dân đồng thuận, chung sức đóng góp vật chất, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng.

Giai đoạn 2015 - 2018, toàn huyện đã có 735 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tham gia xây dựng NTM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: Tác động rõ nhất của phong trào thi đua "Dân vận khéo" là đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của CBĐV, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp các nguồn lực để xây dựng NTM. Đồng thời làm chuyển biến việc đổi mới nội dung, phương thức vận động của mặt trận, đoàn thể các cấp theo hướng sát cơ sở, sát dân, cụ thể, thiết thực hơn.

Nhờ làm tốt công tác dân vận với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, hết năm 2017, toàn huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện và đồng bộ; nhân dân đã đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất, hoa màu, đầu tư nâng cấp, làm mới 503km đường các loại; 170 km đường trục chính nội đồng, nâng cấp, xây mới 15 chợ nông thôn; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính; công trình xử lý nước thải dân cư, rãnh thoát nước thải được xây mới, nâng cấp…

Kinh nghiệm công tác dân vận trong xây dựng NTM ở Thanh Liêm cho thấy, trước hết cần thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", từ đó, động viên, phát huy tính sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Người đứng đầu, CBĐV ở các cấp, ngành phải nêu gương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tổ chức tốt hoạt động đối thoại với nhân dân, kịp thời tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó định hướng cho cơ sở giải pháp thực hiện. Định kỳ tổ chức khảo sát tình hình thực tiễn cơ sở, xác định những công việc cần làm, chọn khâu đột phá để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là động lực quan trọng giúp huyện hoàn thành tiêu chí huyện NTM năm 2018.

Lê Mai