Kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và chủ đề đại hội vừa có tính kế thừa, vừa có nhiều điểm mới, phát triển, sáng tạo

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy điểm chung nhất là kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và chủ đề đại hội bảo đảm đầy đủ, khái quát, vừa có tính kế thừa, vừa có nhiều điểm mới, phát triển, sáng tạo.

Kết cấu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và chủ đề đại hội vừa có tính kế thừa vừa có nhiều điểm mới phát triển sáng tạo
Một góc thành phố Phủ Lý. Ảnh: Hải Phong

Điểm mới nổi bật trước hết thể hiện trong nội dung chủ đề đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững”. Nội dung chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa thể hiện rõ sự kế thừa, vừa thể hiện rõ sự phát triển, sáng tạo so với nội dung chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nếu như sự kế thừa thể hiện rõ ở thành tố thứ nhất: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân” thì sự phát triển, sáng tạo thể hiện rõ ở thành tố thứ hai. Thành tố thứ hai trong chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là: “Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững”. Với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cụm từ “Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” đã được khái quát hóa và phát triển thành cụm từ: “Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực” có tính toàn diện, đầy đủ hơn, thể hiện rõ hơn tính phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay, cùng hướng đến mục tiêu “Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững”.

Điểm mới nổi bật thứ hai là về kết cấu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị. Mặc dù vẫn giữ nguyên kết cấu truyền thống (gồm 2 phần: đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới) nhưng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có một số điểm mới về sắp xếp, thể hiện nội dung trong kết cấu văn kiện. Theo đó, nội dung: “Kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” (Dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là: “Kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”) được đặt lên vị trí thứ nhất trong phần A: “Kết quả đạt được”. Cụm từ “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” vừa ngắn gọn, cô đọng, mang tính khái quát cao, vừa phù hợp với nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong thời gian gần đây, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hơn nữa, việc bố trí nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lên vị trí thứ nhất trong dự thảo báo cáo (ở cả phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới) cũng góp phần thể hiện sâu sắc hơn quan điểm cùng quyết tâm, nỗ lực thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Điểm mới này cũng đồng thời thể hiện sự thống nhất cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc quán triệt, thực hiện tinh thần, nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đó là: “Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại...”.

Nguyễn Minh Tuấn (Báo cáo viên Huyện ủy Duy Tiên)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.