Duy Tiên tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Là đơn vị được Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ (ĐHĐB) điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, từ nhiều tháng qua công tác chuẩn bị đại hội được Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Duy Tiên tập trung chỉ đạo và tiến hành đồng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 129 của BTV Tỉnh ủy.

Đại hội Chi bộ tổ dân phố Hoàng Thượng, phường Hoàng Đông.

Tính đến hết tháng 1/2020, 15/15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Yên Bắc đã tổ chức thành công đại hội chi bộ. Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội, Đảng ủy Yên Bắc đồng thời tích cực hoàn thành các bước chuẩn bị ĐHĐB phường nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tời, Bí thư Đảng ủy phường Yên Bắc cho biết: Đến nay, dự thảo văn kiện ĐHĐB phường đã cơ bản hoàn tất. Trong công tác nhân sự, Đảng ủy phường đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí BCH đương nhiệm và quy hoạch mới đều bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐHĐB phường nhiệm kỳ tới. 

Đảng ủy đã xây dựng đề án nhân sự cấp ủy khóa mới, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, trình BTV Thị ủy phê duyệt. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết ĐHĐB phường cũng được Đảng ủy nghiên cứu, đổi mới theo hướng các nội dung về nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với thực tế địa phương. Dự kiến ĐHĐB phường Yên Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong tháng 3/2020.

Chuẩn bị và tiến hành ĐHĐB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Từ nhận thức đó, ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy Duy Tiên đã ban hành, triển khai kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tiến hành đồng bộ công tác chuẩn bị, trước hết là chuẩn bị, tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ đối với các chi bộ trực thuộc. 

Tính đến 15/2, Duy Tiên đã có 200/224 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội (đạt 90%), 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tiên Sơn dự kiến sẽ tiến hành đại hội xong trước 28/2/2020. Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên cho biết: Xác định công tác tổ chức ĐHĐB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, BTV Thị ủy và cấp ủy các cấp của thị xã đã kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn, giúp công tác chỉ đạo sâu sát, đúng, trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm. 

Trong công tác chuẩn bị đại hội, BTV Thị ủy yêu cầu các cấp ủy coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện. Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ phải căn cứ nghị quyết ĐH cấp mình để kiểm điểm gắn với đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. 

Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ qua; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của chi, đảng bộ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới. 

Về ĐHĐB cấp cơ sở, BTV Thị ủy chỉ đạo 3 đơn vị: Đảng bộ phường Yên Bắc, phường Hoàng Đông, Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức đại hội điểm (hoàn thành trước 30/3/2020). Từ tháng 4/2020 đến trước 10/5/2020 sẽ hoàn thành ĐHĐB cấp cơ sở. Tháng 6/2020 tổ chức ĐHĐB thị xã. Đối với công tác chuẩn bị ĐHĐB thị xã lần thứ XXIV, BTV Thị ủy đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XXIII, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của BCH Đảng bộ thị xã vào dự thảo báo cáo chính trị. 

Sau khi lấy kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt thị xã các thời kỳ, cán bộ nghỉ hưu diện BTV Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn, BTV Thị ủy sẽ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân… tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trước khi trình BTV Tỉnh ủy phê duyệt. BTV Thị ủy cũng đã chuẩn bị chu đáo phương án nhân sự cấp ủy khóa mới với dự kiến 37 đồng chí tham gia BCH, 11 đồng chí tham gia BTV thị ủy, bảo đảm đúng cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên cho biết thêm: Ngoài các đơn vị được chọn tổ chức ĐHĐB điểm, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy đều đã chuẩn bị chu đáo điều kiện tiến hành ĐH theo kế hoạch. Hầu hết cấp ủy cơ sở xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐHĐB trình BTV Thị ủy thẩm định, phê duyệt. Dự thảo văn kiện ĐHĐB được các cấp ủy cơ sở xây dựng sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; nội dung dự thảo nghị quyết được đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát thực, phù hợp, xác định đúng, trúng một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng tổ chức đảng, đoàn, hội trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tuyến phố văn minh; bảo đảm an ninh trật tự… 

Các cấp ủy cơ sở cũng đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ mới theo đúng quy định. Trên cơ sở đó lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để xây dựng đề án nhân sự trình BTV Thị ủy phê duyệt. Quá trình triển khai đại hội, BTV Thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong mỗi tổ chức đảng, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với triển khai công tác chuẩn bị ĐHĐB, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; rà soát, khắc phục hạn chế, yếu kém, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc. Đồng thời, để tạo khí thế sôi nổi trong toàn đảng bộ, Thị ủy phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐHĐB các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đem lại sự hài lòng cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính; tích cực đẩy mạnh các giải pháp tập trung hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐB thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ những bước đầu, tin rằng ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 của thị xã Duy Tiên sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng thị xã Duy Tiên ngày càng phát triển.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.