BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành của tỉnh và BTV Huyện ủy Thanh Liêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020  2025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hằng

Đại diện BTV Huyện ủy Thanh Liêm đã báo cáo những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị đại hội; kết quả xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX. Theo đó, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Thanh Liêm được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Về dự thảo báo cáo được xây dựng nghiêm túc bảo đảm đánh giá thực chất kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Huyện ủy Thanh Liêm thực hiện xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cơ quan, ban, ngành của tỉnh về nội dung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới bảo đảm tính sát thực, hiệu quả. Dự thảo Báo cáo Chính trị xác định 18 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện xác định là: “Phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới”.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị, BTV Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục nghiên cứu, bổ sung số liệu, hoàn thiện bố cục và xác định rõ thêm chủ đề đại hội, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá… để dự thảo báo cáo vừa mang tính khái quát, tính chiến đấu cao, vừa nêu bật kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả công tác chuẩn bị đại hội của BTV Huyện ủy Thanh Liêm. Đồng thời, nhấn mạnh để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Thanh Liêm cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của BTV Tỉnh ủy, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới để xây dựng chủ đề đại hội bảo đảm khái quát, sát thực, khả thi. Bổ sung thêm các thành tố về xây dựng Đảng và định hướng sắp tới vào chủ đề đại hội nhằm thể hiện rõ hơn quyết tâm chính trị của cả đảng bộ. Về bố cục dự thảo báo cáo cần rà soát, cân đối, sắp xếp giữa các phần; bổ sung thêm số liệu minh chứng song vẫn bảo đảm tính khái quát. Phần kết quả, hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm đã thể hiện cơ bản đúng thực tế song cần đánh giá sâu sắc nguyên nhân chủ quan dẫn tới những tồn tại, hạn chế, nhất là trách nhiệm của BCH, BTV Huyện ủy, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, nêu giải pháp khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cần bám sát tinh thần dự thảo Báo cáo Chính trị của Trung ương và của tỉnh; xác định rõ vị trí, tiềm năng của địa phương để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; xác định chính xác những đột phá, trong đó chú trọng đột phá vào vấn đề còn tồn tại như: môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của cán bộ. Về các chỉ tiêu, phải bám sát chỉ tiêu của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu cụ thể của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Thanh Liêm có giải pháp quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, nội chính, dân vận, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý đất đai, khoáng sản; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh và chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Về thời gian, chương trình đại hội, BTV Tỉnh ủy thống nhất với dự kiến của BTV Huyện ủy Thanh Liêm.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hằng

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị BTV Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và BTV Thành ủy Phủ Lý.

Theo báo cáo của BTV Thành ủy Phủ Lý, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố đã và đang được tích cực triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Riêng dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội đã được BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cơ quan, ban, ngành chuyên môn. Dự thảo Báo cáo Chính trị có dung lượng 38 trang; kết cấu gồm 2 phần: Kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung đánh giá rõ nét kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề của đại hội: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực xây dựng thành phố Phủ Lý phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến diễn ra trong 3 ngày 26, 27, 28/7/2020.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản các đại biểu nhất trí với kết cấu, bố cục của báo cáo. Về nội dung, các ý kiến cũng tập trung làm rõ một số kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong một số lĩnh vực của thành phố nhiệm kỳ qua, đặc biệt cần đánh giá sâu hơn việc thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến đề xuất thành phố cần bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp như: phát triển đô thị; chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp; chỉ tiêu thu ngân sách; phát triển thương mại, dịch vụ; chỉ tiêu thu gom rác thải, tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, tỷ lệ dân số có BHYT… Trong nhiệm vụ tới, thành phố cần quan tâm công tác thu hút đầu tư; cần đề cập phương án tiêu, thoát nước cho thành phố vì đây là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình đô thị hóa; lĩnh vực nông nghiệp tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; tăng cường quản lý thị trường; quan tâm giải quyết những tồn tại trong quá trình đô thị hóa: môi trường, trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, úng ngập… Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; tăng cường quản lý đất đai, quyết liệt giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai và địa bàn hành chính; chú trọng công tác cán bộ, nhất là cán bộ xã, phường. Trong các nhiệm vụ đột phá, cần xem xét lại cho phù hợp với thực tế phát triển của thành phố và gắn liền với quản lý đô thị. Về chủ đề đại hội, các ý kiến cho rằng cần chỉnh sửa lại một số cụm từ cho rõ nghĩa và rõ định hướng phát triển của thành phố.

Về công tác chuẩn bị đại hội, các ý kiến đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm công tác này, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên các nút giao thông, điểm nối giữa thành phố với các huyện, thị xã, có những công trình chào mừng đại hội; tăng cường công tác nắm tình hình; bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ đại hội đảng bộ các cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, công tác chuẩn bị Báo cáo Chính trị của thành phố. Về chủ đề đại hội, BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất như thành phố nêu, tuy nhiên để sát hơn, trong chủ đề cần rà soát, chỉnh sửa lại trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Về bố cục, cơ bản nhất trí với bố cục của dự thảo Báo cáo Chính trị. Phần đánh giá cần khái quát, gọn hơn. Xem xét, bổ sung phần phương hướng. Phần đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng… thống nhất như đánh giá của thành phố. Tuy nhiên, cần đánh giá sâu hơn việc thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy xem có tồn tại, vướng mắc gì, hướng tới như thế nào? Về phương hướng, cần bám sát Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy để xác định rõ hướng tập trung cốt lõi của thành phố là gì khi thành phố được xác định là cốt lõi về phát triển đô thị của tỉnh. Về các nhiệm vụ đột phá, nhất trí như thành phố xác định, tuy nhiên, đột phá thứ 2 cần nghiên cứu thêm ưu tiên gì nhất? Về các chỉ tiêu, rà soát lại bổ sung cho đầy đủ, quan tâm thêm một số chỉ tiêu: tỷ lệ dân số dùng nước sạch…; bám sát Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy để xác định những chỉ tiêu cần đưa vào bổ sung để tiếp tục thực hiện. Về giải pháp, xác định là trung tâm văn hóa, kinh tế, cần tăng cường quản lý và thực hiện nghiêm túc quy hoạch; quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển; quan tâm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển văn hóa, y tế, xây dựng nếp sống văn minh; cải cách hành chính; nâng cao trật tự kỷ cương hành chính; xây dựng thành phố thông minh, nghiên cứu các tiêu chí thành phố thông minh… Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; quan tâm đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; làm tốt công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Về thời gian tổ chức, chương trình đại hội, BTV Tỉnh ủy nhất trí với dự kiến của thành phố, nhưng cần rà soát, bổ sung thêm chương trình đại hội để sớm hoàn chỉnh. Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền đại hội của thành phố và của tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, phục vụ cho đại hội. BTV Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thành Báo cáo Chính trị, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội…

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Thảo

Nguyễn Hằng - Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.