Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 4/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sáng 4/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bình Lục trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình, đề án nhân sự đại hội. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và BTV Huyện ủy Bình Lục.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục thay mặt BTV Huyện ủy báo cáo nội dung công tác chuẩn bị đại hội; những kết quả cụ thể trong xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. Theo đó, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; dự thảo Báo cáo Chính trị được BTV, BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng, xin ý kiến cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, cơ quan, ban, ngành chuyên môn; dự thảo phản ánh đầy đủ kết quả, tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực địa phương, thể hiện quyết tâm, ý chí nguyện vọng, sự đoàn kết của CBĐV, nhân dân.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp bổ sung, làm rõ hơn về: Chủ đề đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; làm rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Bình Lục cần nêu rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Nội dung báo cáo phải gắn kết với dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ tính chiến đấu và phù hợp với thực tế địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội của BTV, BCH Đảng bộ huyện Bình Lục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bình Lục được lựa chọn là đơn vị bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện, do vậy việc chuẩn bị, thực hiện tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng vai trò quyết định đến sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện. Về dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tế. Phần đánh giá tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khái quát cao, nêu được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là về lĩnh vực xây dựng Đảng, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, BTV Huyện ủy Bình Lục cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại hội nghị BTV Tỉnh ủy, phân tích rõ hơn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan… để hoàn thiện  dự thảo báo cáo. Về phần phương hướng, chỉ tiêu, các khâu đột phá cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhằm nêu bật nội dung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thể hiện rõ tính khả thi. Đặc biệt, khi xây dựng định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới phải hướng tới xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao làm tiền đề cho du lịch, thương mại, tạo đà cho công nghiệp. Mặt khác, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thu hút các nhà đầu tư …; gắn phát triển kinh tế với văn hóa, giáo dục, bảo đảm an ninh- quốc phòng, vệ sinh môi trường. Muốn đạt được những định hướng trên phải có các giải pháp đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*  Chiều ngày 4/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 184, duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; BTV Huyện ủy Kim Bảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020  2025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện BTV Huyện ủy Kim Bảng trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI và dự thảo văn kiện trình đại hội. Theo đó, dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về chủ đề đại hội, BTV Huyện ủy Kim Bảng xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp; phấn đấu huyện trở thành thị xã trước năm 2025”. Về 3 khâu đột phá, BTV Huyện ủy Kim Bảng xác định: Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với mở rộng liên kết vùng; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị, tập trung vào các thị trấn, xã định hướng phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững và kiểu mẫu.

Cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng, các ý kiến tại hội nghị đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nội dung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tiễn địa phương, nhất là các khâu đột phá và giải pháp thực hiện; bổ sung phần phương hướng, nhiệm vụ một số nội dung: tăng cường công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý quy hoạch, dành diện tích đất thuận lợi về giao thông để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị. Đồng thời, đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng xem xét một số chỉ tiêu chủ yếu về nông nghiệp, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Huyện ủy Kim Bảng. Đồng chí nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục báo cáo chính trị cũng như chủ đề đại hội. Dự thảo báo cáo đánh giá tương đối đầy đủ, nêu rõ điểm nhấn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ thêm kết quả công tác xây dựng Đảng; xác định sâu sắc thêm nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cần xác định đầy đủ tiềm năng, lợi thế của địa phương cho nhiệm kỳ mới. Về khâu đột phá, Đảng bộ huyện cần xác định tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới gắn với đô thị hóa làm trọng tâm. Đối với những chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện; làm rõ nội dung chú trọng đẩy nhanh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là địa bàn thu hồi đất phục vụ các dự án. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Về chương trình hành động, cũng cần có nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm tính chiến đấu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Về thời gian, chương trình đại hội, BTV Tỉnh ủy thống nhất với dự kiến của BTV Huyện ủy Kim Bảng.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hằng - Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.