Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, khóa 19 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa quý cử tri!

Tôi tên là: Đinh Thị Lụa

Sinh ngày: 19/7/1972

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam

Rất vinh dự được tổ chức phân công, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời được Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm 8 xã: Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Đại Cương, Nhật Tựu, Nhật Tân, Hoàng Tây,Văn Xá).

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa 19 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Hôm nay, được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng - đơn vị bầu cử số 3 tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nói chung và bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Đại Cương, Nhật Tựu, Nhật Tân, Hoàng Tây,Văn Xá - huyện Kim Bảng. Để trình bày Chương trình hành động, trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức Hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kim Bảng, các vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa quý cử tri!

Là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, trưởng thành từ cơ sở qua các phong trào của ngành và của địa phương, tôi ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương theo Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Tôi cũng ý thức được rằng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân; cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử, tôi cũng sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Kim Bảng nói riêng và cho sự phát triển chung của tỉnh Hà Nam.

Kính thưa quý cử tri!

Tôi rất vinh dự được ứng cử tại Kim Bảng - quê hương tôi, đây là vùng đất có nền văn hiến lâu đời, có truyền thống hiếu học, nhân dân Kim Bảng cần cù, sáng tạo; trong thời gian tới, với chủ trương, định hướng của tỉnh, Kim Bảng có nhiều cơ hội để phát triển, có nhiều tiềm năng để trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, đối với Kim Bảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: xây dựng Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025; với mục tiêu là đô thị phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp trọng điểm của tỉnh; có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng phía Nam của Vùng Thủ đô; là trung tâm du lịch cấp Quốc gia mà trọng tâm là Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc... Đây là cơ hội và cũng là thách thức, là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân huyện nhà nói riêng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung; đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại 4, hướng tới thành lập thị xã trước năm 2025; từng bước hình thành vùng kinh tế xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Kim Bảng nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức của việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhưng đồng thời phải đảm bảo an sinh xã hội; một số vấn đề còn tồn tại làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, như: tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, vấn đề giải phóng mặt bằng thu hồi đất, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là người dân có đất bị thu hồi, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo... đòi hỏi cấp ủy và chính quyền cần có những giải pháp cụ thể và hành động quyết liệt.

Kính thưa quý cử tri!

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, với vai trò vừa là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm. Trong đó, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

1. Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy; tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý rác thải, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, các buổi tiếp xúc cử tri và phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết.

3. Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thực hành tiết kiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Với trách nhiệm là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu được cử tri và nhân dân tín nhiệm) và trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm vụ trước mắt và toàn khóa của người đại biểu nhân dân, tôi sẽ:

- Một là, tập trung vào thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Hai là, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và tình trạng xe quá khổ, quá tải tại một số địa bàn như Tân Sơn, Thanh Sơn; vấn đề thu gom và xử lý rác thải; tình trạng ô nhiễm môi trường sông Nhuệ,

- Ba là, tập trung nghiên cứu các giải pháp để giải quyết hiệu quả vấn đề đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

- Bốn là, tham mưu cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em; quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

- Năm là, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương đề ra các giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ 26, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; đặc biệt, với mục tiêu đến năm 2025, Kim Bảng trở thành thị xã, là vùng kinh tế trọng đểm về phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; hình thành vùng kinh tế xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững phía Tây Bắc của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa quý cử tri!

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, dù với cương vị công tác hiện tại, hay khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri, bầu tôi làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân huyện nhà.

Tôi xin trân trọng ơn các vị đại biểu và quý cử tri đã chú ý lắng nghe. Trân trọng cảm ơn Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi có buổi gặp gỡ trang trọng này.

Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.