Dự, chúc mừng Đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Trung, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ, cùng 26 đảng viên trong chi bộ.

Đảng viên chi bộ bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Chi bộ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ được quan tâm chú trọng. Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, triển khai, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Quan tâm, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống, tham nhũng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong công tác chuyên môn, đơn vị luôn chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật nghiệp vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã trên địa bàn. 

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua Chi bộ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ liên tục được công nhận đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; được UBND tỉnh, Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Với sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí.

Lê Mai