Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và các công điện, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phân công lực lượng, chia thành nhiều ca kíp tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (kể từ 0 giờ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020).

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó, tăng cường các biện pháp nhằm làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng sẽ tạm thời dừng việc tổ chức tiếp công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân, hộ chiếu, đăng ký phương tiện giao thông từ nay đến 15/4/2020; chỉ tổ chức tiếp công dân để giải quyết những công việc khi thật sự cấp bách.

Lan Hà