Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu những nội dung nổi bật trong Luật Bảo hiểm xã hội

Hơn 300 đại biểu là người lao động (NLĐ) thuộc một số công ty trong KCN Hòa Mạc (TNHH Sebang Chain Vina, TNHH Elite Group Hà Nội, TNHH Việt Nam Byron Holdings, TNHH Pretty Vina) đã được cán bộ BHXH tỉnh Hà Nam phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhất là một số điểm mới, quan trọng, nổi bật trong Luật BHXH, các chế độ BHXH; quyền và trách nhiệm của đại diện người sử dụng lao động; nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; sửa đổi quy định về đóng, hưởng BHXH hằng tháng…

Đây là hoạt động thiết thực của Công đoàn các KCN tỉnh nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho NLĐ về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; về quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kiến thức, ý thức thực thi pháp luật. Buổi tuyên truyền cũng giúp cho người sử dụng lao động tại các công ty nắm rõ những quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, từ đó áp dụng và thực hiện đúng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nguyễn Khánh