Các đại điểu dự hội nghị

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao 35 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền cơ sở, đơn vị đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 167 triệu đồng.

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2018 đã có 23 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng; 109 trường hợp được đề nghị nâng lương … nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, nghiên cứu học tập được triển khai thực hiện sôi nổi, hiệu quả …

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cải cách hành chính trong cán bộ công chức, viên chức; vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan đơn vị; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn…

P.Hiền