Các đại biểu nghe thuyết minh trưng bày chuyên đề Tết Mậu Thân 1968.

Phòng trưng bày chuyên đề “Tết Mậu Thân 1968 – bước ngoặt lịch sử’ bao gồm trên 100 bức ảnh và hiện vật giới thiệu khái quát về công tác chuẩn bị, tiến đánh nghi binh và nổi dậy tổng tấn công của quân và dân trên toàn miền Nam, đặc biệt là các đô thị lớn và các căn cứ quân sự trọng yếu của địch.

Triển lãm đã giúp người xem thấy rõ hơn sự kiện hào hùng của quân và dân ta, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đường lối lãnh đạo tài tình của Đảng và quân uỷ Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu và bạn đọc tham quan gian trưng bày báo Xuân Mậu Tuất 2018.

Cũng trong dịp này, Sở VH,TT&DL còn tổ chức trưng bày trên 200 ấn phẩm báo xuân Mậu Tuất 2018 và khoảng 300 cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân cũng như các cuốn sách viết và quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Hoạt động trưng bày chuyên đề về Tết Mậu Thân 1968 và báo Tết, báo xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 9/2 – 11/3/2018 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến 24 tháng Giêng).

Chu Bình