Ông Trần Văn Mạnh, Chủ tịch UBMTTQ xã Trác Văn cho biết: Trên cơ sở nhận thức CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh "gắn với sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, bảo vệ môi trường là rất thiết thực, Ban Thường trực UBMTTQ xã đã tập trung tuyên truyền, lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai CVĐ, đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan nhằm tạo nên phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực góp phần đẩy mạnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Người dân xã Trác Văn (Duy Tiên) chăm sóc cây ổi lê.

Với vai trò của mình, hưởng ứng CVĐ, Hội Phụ nữ xã chủ trì thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" và các CVĐ, phong trào khác của hội. Chỉ đạo các chi hội phụ nữ các thôn, xóm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường (VSMT), phát động phong trào xây dựng mô hình trồng hoa trên các tuyến đường trục xã, thôn đến nay đã trồng được trên 6,3 km; hướng dẫn mô hình ủ phân hữu cơ, đã làm được 9 mô hình. Bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp, ở các chi hội đã thành lập các tổ hằng tuần vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. Phối  hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thành lập mô hình hợp tác xã rau hữu cơ do phụ nữ quản lý.

Cùng với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã chủ trì thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đẩy mạnh và nhân rộng phong trào cải tạo vườn tạp.

Đến nay đã có 30 hộ cải tạo và trồng cây ăn quả cho giá trị thu nhập cao. Từ đó, hội thành lập câu lạc bộ gia đình làm vườn tại các thôn xóm với 26 thành viên. Hội Nông dân xã đã tiến hành cho hội viên và nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá qui định trong chăn nuôi, không sử dụng phân bón hóa học, chất bảo quản thực phẩm sai qui định, cam kết không kinh doanh chế biến thực phẩm không an toàn, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất và tiêu dùng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn.

Cùng với vai trò của các tổ chức thành viên, với mục tiêu lấy khu dân cư làm trọng tâm, xã Trác Văn đã xây dựng và hoàn thiện bổ sung các tiêu chí về VSMT, các quy định trong sản xuất tiêu thụ thực phẩm sạch vào hương ước, quy ước. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đổ rác đúng nơi quy định nhằm phòng tránh giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của mỗi gia đình.

Qua 3 năm thực hiện CVĐ với những  ý nghĩa thiết thực đã tạo được sự đồng thuận trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nhất là nâng cao nhận thức cũng như những chuyển biến tích cực trong nhân dân về sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường.

Chu Bình