Ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện lãnh đạo thành phố đã khẳng định, trải qua 88 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Sộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động; Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế…

Thành phố Phủ Lý đã có những thay đổi lớn về diện mạo, mang phong cách một đô thị văn minh, là trung tâm chính trị -văn hóa-xã hội của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang thực hiện quyết tâm xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị thông minh, đô thị loại II vào năm 2020.

Tiết mục múa mùa Xuân dâng Đảng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào Xuân Mậu Tuất gồm 2 phần: Đảng cho ta mùa xuân và Mùa xuân trên quê hương, hội tụ những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Phủ Lý anh hùng.

Một tiết mục do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh biểu diễn.

Đặc biệt, tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật còn có tập thể học sinh các trường THPT Chuyên Biên Hòa, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh …

Tiết mục múa do các cháu học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo biểu diễn.

Chương trình mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ đảng viên, nhân dân thành phố trước thềm năm mới 2018.

Giang Nam